Przeglądy sprzętu

Budynki użyteczności publicznej

Dźwiękowe Układy Ostrzegawcze (DSO) pozwalają na przekazywanie treści głosowej.

Nadawanie sygnałów informacyjnych oraz ostrzegawczych usprawnia ewakuację w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji ludzi zlokalizowanych w zagrożonym obiekcie. Częstokroć są to osoby nieznające układu wnętrz, kierunków ewakuacji. Sposoby ostrzegawcze wymagane są w szczególności w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, dworcach, lotniskach.

DSO ma szczególnie znaczenie standardowe wystąpienia pożaru ewentualnie wybuchu. Na każdym kroku tam gdzie może dojść do paniki. Komunikaty systemowe mogłyby zostać nadawane w stylu automatyczny ewentualnie poprzez dedykowany mikrofon - poprzez operatora.

Kontrola elementów DSO

Jako ważne ogniwo łańcucha bezpieczeństwa wszelkie fragmenty Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego muszą być regularnie wystawiane inspekcji. Planem jest utrzymanie pełnej efektywności w sytuacji potrzeby. System Ostrzegania Dźwiękowego musi być testowany raz na trzy miesiące.

W układzie zasilania DSO ogniwem kluczowym są akumulatory, z takiej powodu że w wypadku wybuchu pożaru, przed początkiem gaszenia, odcięte pozostaje zasilanie sieciowe. W tym chwili system Dźwiękowego powiadamiania, ma obowiązek polegać jedynie na zasilaniu niskonapięciowym, z akumulatorów. Zazwyczaj jest to 24V (2 x akumulator 12V w powiązaniu z szeregowy) lub 48 (4 x 12V).

Pomiary akumulatorów

Właściwie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach korzystania akumulatorów pomiary rezystancji wewnętrznej, pojemności, temperatury, napięcia ładowania akumulatorów należałoby wypełniać corocznie, w pewnych przypadkach co pół roku.

Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania poprzez jedną dobę. Następnie po 24h godzinkach w stanie czuwania na zasilaniu bateryjnym musi trudnić się poprzez min. trzydzieści min w stanie zwiększonego poboru prądu - to jest w trakcie nadawania sygnałów. Przy pomiarach akumulatorów godzi się doliczyć prawidłowy zapas pojemności, tak żeby system bez problemu przeszedł testy poprzez najbliższy rok.

Mostki - miejsca skupiania akumulatorów nie mają możliwość spowodować nadmiernych strat - mieć podwyższonej rezystancji. Wpływ na to mają skupiania (dokręcenie śrub) oraz poziom powierzchni łączników oraz terminali akumulatorów. Niepewne scalenie w przyszłych latach stawia coraz większy opór powodując nagrzewanie i spadek napięcia.

Parametry DSO w systemie bateryjnym

Jakość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie może odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym: mowa oraz komunikaty automatyczne powinny pozostać obok tego zrozumiałe a poziom dźwięku może się zmniejszyć maksymalnie o 6dB.

Temperatura pracy 20-25 st C.

Kluczowym elementem jest sprawdzenie temperatury w środowisku akumulatorów. Dla akumulatorów zatrudnionych w zamkniętej szafie, w wielu przypadkach w sąsiedztwie maszyn elektronicznych emitujących ciepło, kluczowa jest temperatura w środku szafy. Ciepło akumulatorów zatrudnionych w tego typu warunkach może odbiegać znacząco od temperatury pomieszczenia.

Podwyższona temperatura (na przykład w ciepłe dni) rzutuje na przyspieszoną degradację akumulatorów. W temperaturach wyższych niźli dwadzieścia pięć stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego. Dla większości akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 - dwadzieścia pięć st. C.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.